Hamnverken, Enköping

Vi vill förvandla ett kulturellt intressant industriområde i Enköping till en självklar plats för möten, handel och kultur.

Hamnverken är en unik miljö från början av 1900-talet, där bland andra företaget Bacho hade kontor och verkstäder. Området är väl värt att förädla och utveckla för dagens behov.

År 2008 förvärvade därför Andersson Company fastighetsbolaget Hamnverken i Enköping som ägde de två fastigheter området består av. Förvärvet omfattar totalt cirka 30 000 kvm markyta bebyggd med cirka 15 000 kvm verkstäder, lager och kontor.

Planen är att utveckla Hamnverken med omgivande fastigheter till en ny stadsdel i Enköping, som går under benämningen Södra Stadsdelarna. När detta genomförs tillkommer 700 till 800 lägenheter och cirka 40-50 000 kvm lokaler. Detaljplanen fodrar att hamnområdet renoveras, att sädessilos rivs samt att reningsverk och värmeverk på sikt flyttas. Bahcos K-märkta verkstadsbyggnader, som är från 1870-talet, är tänkta som mötesplatser för kultur och handel.

För mer information, kontakta Johan Thorwid, johan.thorwid(a)anderssoncompany.se, 0706-822242.

Läs mer på vår sida Våra fastigheter.

Illustrationer: Aros Arkitekter