Vår historia

Andersson Company grundades 1986 genom att Gunnar Andersson förvärvade Gerdin & Hedström AB, vars fastigheter senare kom att bli grunden för nuvarande fastighetsbestånd.

Förvärvade fastigheter var alla äldre fastigheter och samtliga utom en kulturmärkta, och omfattades därmed av ombyggnadsrestriktioner. Intresset för äldre fastigheter med en egen historia att berätta kvarstår, flertalet fastigheter i vårt bestånd idag är K-märkta.

Hösten 1986 startades byggnadsrörelsen i ett separat bolag. Byggnadsrörelsen växte snabbt och 1990 hade vi ca 350 anställda. När bank- och fastighetskrisen inträffade 1991-92 drabbades byggbolaget hårt av konkursande fastighetsbolag och minskade uppdrag. Vi drog därför ned på verksamheten och var tvungna att minska antalet anställda. Under resten av 90-talet koncentrerades byggbolagets verksamhet till att bygga åt det egna fastighetsbolaget. Först mot slutet av 90-talet återhämtade sig fastighetsbranschen och byggnadsrörelsen födde flera externa uppdrag och expanderade åter.

Inför sekelskiftet, år 2000, ombildades koncernen och fick namnet Andersson Company. Sedan dess har koncernen utvecklats starkt och verksamheten breddats.

Efter grundaren Gunnar Anderssons bortgång sommaren 2015 har byggrörelsen övertagits av Gunnars bror Roger Andersson medans fastighetsrörelsen drivs vidare av Gunnars arvingar. Andersson Company-koncernen är numera enbart verksam inom fastighetsbranchen.

finans-och-rapporter

”Intresset för äldre fastigheter med en egen historia att berätta kvarstår”