Om oss

Andersson Company är en familjeägd koncern och startade 1986 som ett mindre familjeföretag.

Under åren som gått har vi vuxit och blivit större, men alltid behållit våra värderingar i centrum. Omsorg, långsiktighet och ansvar, både på ett gemensamt och individuellt plan, är några av våra ledord.

Vi bygger och bevarar för kommande generationer och försöker i allra högsta grad ta ansvar för att samhället i stort ska påverkas positivt av de projekt vi bedriver. Vi tror på långsiktig nytta och att den nås när alla inblandade sätter visionen, snarare än sig själv, i första rummet.

Andersson Company i Stockholm AB är moderbolaget i koncernen med helägda dotterbolagen Andersson Company Fastighetsförvaltning Holding AB, Andersson Company Fastighetsutveckling Holding AB samt Hotell Arkad i Västerås. Andersson Company Byggnads AB är samägt med AB Almö Lindö 1:75 där vår ägarandel utgör 10%. Från millenniumskiftet och framåt har verksamheterna expanderat kraftigt, inte minst inom byggsektorn. Från att tidigare enbart arbeta med externa uppdragsgivare har byggbolaget i ökande grad satsat mer på byggprojekt i koncernens egna och delägda utvecklingsprojekt.

Koncernen omsatte år 2016 158 226 tkr med en soliditet på 36 % och ett justerat eget kapital på 1 083 588 tkr. Det ger oss stora resurser och framtida möjligheter att genomföra intressanta fastighetsutvecklingsprojekt.

Byggbolaget omsatte år 2016 510 617 tkr med en soliditet på 46% och ett eget kapital på 93 308 tkr.