Om oss

Andersson Company är en familjeägd koncern och startade 1986 som ett mindre familjeföretag.

Under åren som gått har vi vuxit och blivit större, men alltid behållit våra värderingar i centrum. Omsorg, långsiktighet och ansvar, både på ett gemensamt och individuellt plan, är några av våra ledord.

Vi bygger och bevarar för kommande generationer och försöker i allra högsta grad ta ansvar för att samhället i stort ska påverkas positivt av de projekt vi bedriver. Vi tror på långsiktig nytta och att den nås när alla inblandade sätter visionen, snarare än sig själv, i första rummet.

Andersson Company i Stockholm AB är moderbolaget i koncernen med helägda dotterbolagen Andersson Company Fastighetsförvaltning Holding AB, Andersson Company Fastighetsutveckling Holding AB.