Våra värderingar

Vi tror att alla kan, och ska därför ges möjlighet till, att ta ansvar för helheten. Ensam är sällan starkast och därför tror vi på ett nära samarbete mellan samtliga involverade parter.

Delaktighet, där alla deltar i den beslutande processen genom dess alla olika steg, gör skillnad. Att var och en känner att den egna insatsen påverkar så väl arbetsgången som slutresultatet.

Ett enat team

I processen är gruppen som ett enat team den viktigaste hörnstenen och ges därför ordentligt med utrymme för att nå de gemensamma målen. En väl fungerande grupp visar sin styrka genom att varje individ ges chansen att komma fram och bidra på sitt unika sätt.

En av nycklarna till goda resultat är att äga tiden då tid är vår knappaste resurs. Att äga tiden innebär att vi klokt tänker igenom prioriteringar utifrån en helhetsbild av processen. På så vis kan även akuta lägen undvikas och i vissa lägen elimineras helt.

Hänsyn och respekt

Vi visar hänsyn och uppskattning för varandra, både internt och externt, för var och ens komptetens och yrkesförmåga. Genom hänsyn och respekt skapar vi tillit och goda relationer, som i sin tur resulterar i en trygg miljö präglad av gemenskapen.

om-oss

“En väl fungerande grupp visar sin styrka genom att varje individ ges chansen att komma fram och bidra på sitt unika sätt.”