Kryddgården 2:1 och 3:2

Ågatan 15 B, C & D samt Magasingatan 16, Enköping

Andersson Company förvärvade 2008 fastighetsbolaget Hamnverken i Enköping som ägde de två fastigheter som området består av, Kryddgården 2:1 och Kryddgården 3:2.

Fastigheterna innehöll tidigare Bachos verkstäder och huvudkontor och ligger i direkt anslutning till Enköpings hamn. Totalt omfattar fastigheterna cirka 30 000 kvm markyta bebyggd med cirka 15 000 kvm verkstäder, lager och kontor. Samtidigt som vi rustar upp och anpassar byggnaderna för nya verksamheter kommer vi att ta tillvara de kulturhistoriska värdena.

Fastighetsförvaltare: Johan Thorwid, johan.thorwid(a)anderssoncompany.se, 070-682 22 42.

Fakta

Fastighet Kryddgården 2:1 och 3:2
Adress Ågatan 15 B, C & D samt Magasingatan 16, Enköping
Byggår Kryddgården 2:1, 1929