Paushuset, Enköping

Fastigheten Centrum 18:1 – Paushuset – är en central mötesplats precis vid det stora torget mitt i Enköping.

Huset gränsar till Torggatan, Källgatan och Eriksgatan. Idag finns elva lokalhyresgäster och en restaurang i huset. Ambitionen är att utveckla Paushuset och erbjuda ett bra handelsutbud för boende och arbetande i närområdet, samt även komplettera med bostäder.

Förvärvet av Paushuset våren 2017 är en viktig del i Andersson Companys ambition att bidra till en livskraftig utveckling av hela Enköping, genom att bygga och utveckla både nya bostäder, handelsplatser och mötesplatser.

Fastigheten ägs tillsammans med ALM Equity AB.

För mer information, kontakta Johan Thorwid, johan.thorwid(a)anderssoncompany.se, 0706-822242.