Oaxen, Södertälje

På ön Oaxen utanför Södertälje är planen att skapa ett unikt boende i sex kalksilobyggnader.

Med penthouse på taken kan boendet bli ett av Stockholmregionens mest spektakulära, som samtidigt utformats med hänsyn till områdets övriga arkitektur och miljö.

För mer information, kontakta Johan Thorwid, johan.thorwid(a)anderssoncompany.se, 0706-822242.

Illustrationer: ALM Equity AB