Ingrid 3, Västerås

Fastigheten Ingrid 3 byggdes 1989 och ligger på Biskopsgatan 5 i Västerås.

Ingrid 3 är ett vackert hus byggt i gammal stil, beläget i centrala Västerås, innanför cityringen och nära Svartån. Här finns förutom lägenheter i gathus även två gårdsflyglar med radhus respektive marklägenheter. I anslutning till fastigheten ligger en idyllisk gård med stora fruktträd.

För mer information, kontakta Johan Thorwid, johan.thorwid(a)anderssoncompany.se, 0706-822242.
Illustration: Sweco Arkitekter