Resultatrapport 2015

Andersson Company fortsätter expandera och generera bra resultat.

Byggbolaget fortsätter sin positiva utveckling med såväl ökad omsättning som förbättrat resultat. I början av 2016 tecknades ytterligare ett stort uppdrag åt ALM Equity AB på ca 285 Mkr.

Under året har även fastighetsinnehavet delats upp i en förvaltningsdel och en utvecklingsdel, i syfte att kunna arbeta med de olika verksamheterna på ett mer effektivt sätt. Andersson Company har även nyanställt 14 personer för att klara den ökande produktionen. Samarbetet med ALM Equity AB har fortsatt att utvecklats väl, och vårt samägda konsultföretag 2A Projektpartner AB har överträffat förväntningarna resultatmässigt sett.

När det gäller bolagets koncernledning förändrades denna under året, till följd av att koncernens grundare, koncernchef och vd i fastighetsbolaget Gunnar Andersson, hastigt avled i juli vid en ålder av 78 år. Detta medförde att Gunnars son Jan Andersson är ny koncernchef och att Gunnars svärson Johan Thorwid nu är vd för fastighetsbolaget. Gunnars bror Roger Andersson är fortsatt vd för byggbolaget.
Vi jobbar vidare på den väg som Gunnar stakat ut, och tror på fortsatt expansion. Beslutade satsningar på IT-stöd och utveckling av processer kommer bidra positivt till koncernens utveckling, och omsättning och resultat för 2016 ser ut att bli rekordstora, säger Jan Andersson.

Stockholm maj 2016
Jan Andersson

Jan Andersson Koncernchef

Jan Andersson
Koncernchef

 

Koncernen  2015  2014
Nettoomsättning  564 873  436 600
Rörelseresultat  69 960  73 528
Resultat efter finansiella poster  57 863  61 476
Eget kapital  417 877  356 343
Eget kapital (justerat)  1 018 718   1 059 105
Balansomslutning  1 169 505  951 721
Soliditet %  36  37
Soliditet på justerat kapital %  58   64
Belåningsgrad %  31   33
Vinstmarginal %  12  17
Avkastning eget kapital %  12  16

Alla belopp är i tusentals kr